Pakutavad teenused:

1. Hooldusteenus igapäevase toimetuleku tagamiseks:

 • ööpäevaringne hooldamine ja järelevalve

 • varustamine inkontinentsi-, hooldus- ja abivahenditega

 • esmatasandi arstiabi

  •  tööpäeviti õe teenused

  • perearsti ja –õe visiitide korraldamine

  • ravimiretseptide uuendamine pere- ja eriarstide juures

  • ravimitega kindlustamine ja ravimite manustamise järelevalve

  • vajadusel/võimalusel eriarsti visiidi korraldamine

  • õe poolt tehtavad meditsiinilised protseduurid – sidumised, süstimised, vererõhu mõõtmine, veresuhkru määramine, epitsüstoomi- ja kolostoomiga kliendi hooldus

 • toitlustamine 3 korda päevas
 • pesemine duširuumis 1 kord nädalas, küünte lõikamine
 • igapäevastel hügieenitoimingutel abistamine
 • juuksuri teenuse korraldamine 1 kord üle kahe kuu
 • vajadusel pediküüri ja jalgade hoolduse korraldamine
 • vaba aja sisustamine
 • 2 puhketuba (telerid), võimalus paigutada ka teler oma tuppa
  • raamatute laenutus, igapäevane ajakirjandus
  • erinevad kultuuriüritused, kontserdid
  • kirikuõpetaja ja –koori külastused
  • ühised juubelisünnipäevade tähistamised
  • jõulude, jaanipäeva, ülestõusmispühade jt tähtpäevade tähistamine
  • soojal aja õues viibimine (territoorium aiaga piiratud)
 • matuste korraldamine lähedaste või eestkostja puudumisel
2. Eluasemeteenus mõnusa keskkonna tagamiseks:
 • ööpäevaringne valve turvalisuse tagamiseks eluhoones ja territooriumil

 • vastavalt tuleohutusseadusele paigaldatud tuleohutus- ja häiresüsteemid

 • puhtad, soojad, mugavad elu- ja puhkeruumid

 • heakorrastatud territoorium

 • eraldi hoones saun, pesu- ja katlamaja hooldekodu personali pidev koolitamine ja enesetäiendamine

3. Tasulised teenused:

 • transport eriarsti juurde, haiglasse või ametiasutustesse (viimine/toomine). Tasumine vastavalt esitatud arvele;
 • juuksuri teenuse korraldamine;
 • vajadusel pediküüri ja jalgade hoolduse korraldamine;
 • abivahendi ost/rent, hooldus ja parandus (prillid, hambaproteesid, jäsemeproteesid);
 • dokumendi uuendamisega seotud kulude katmine.