Hooldekodu maja ajalugu

Kirikla ja köstri elamu

Esimeste säilinud kirjalike andmete põhjal asetses kirikla rohuaias leerimaja läheduses. Praegusele kohale ehitati kirikla 1786. aastal. Selleaegne õpetaja Joh. Fr. Ignatius kolis ehituse ajaks Kivi-Vigala mõisa. Mõis põles maha ja ühes sellega hävis suurem osa kirikuarhiivist.
1827. aastal püstitati uus kirikla, mis oli ühekordne õlgkatusega ehitis, kaetud väljastpoolt püstlaudadega. Seegi hoone põles maha (17. aprill 1880).
Praegune kirikla püstitati vanale kohale ja ehitusmeistriks oli Tolli mölder Reinhold Eindorf, kellele kirikukonvert annetas tänutäheks kasti hõbelusikaid.
1948. aastal kolis haigla mõisavalitseja majast kiriklasse. Tollases haiglas olid toad läbikäidavad ja igas toas oli ahi, kahe toa peale oli WC. Haigete jaoks olid puuvoodid, milles madratsiteks põhukotid, tekid vooditesse kudusid külanaised Liisa Rukki ja Marie Lehe.
Praeguses laoruumis ja söögitoas asus sünnitusosakond. 1949. aasta küüditamise ajal oli erakordselt palju sünnitajaid – 7, nad ei mahtunud selleks ettenähtud palatisse ära, mistõttu tuli sünnitajad paigutada haigla poolele palatisse. Haiglas oli 15 kohta, mis olid enamasti täidetud. Suurem osa patsientidest olid vanad inimesed.

Loviise Esteri meenutused

Loviise Ester töötas Vigala Haiglas hooldusõena aastast 1948. Loviise räägib: "Sööta tuli 9-11 haiget, vett veeti 300-400 meetri kauguselt kaevust. Pesuköögis (praegu saun) oli kaks katelt, kus ühes keedeti pesu ja teises loputati. Soojal ajal loputati pesu jões. Elektrit ei olnud."
1955. aastal renoveeriti maja haiglaks - nii nagu see praeguseks on. Keset maja ehitati koridor, kust oli hea eraldi igasse palatisse pääseda. Arsti vastuvõtu ruumid valmisid vasakusse maja ossa, nii on ka praegu. Haiglana töötas maja 1995. aastani, seega 40 aastat.
Märtsis 1995. aastal renoveeriti maja  hooldekoduks, selleks saadi raha riigilt, Saksamaalt ning suur oli ka oma valla toetus.
1996. aasta veebruaris valmis I korrus ja peale seda toodi ka esimesed hoolealused. Samal aastal remonditi ka Tervisekeskuse ruumid, mis valmisid mais.
II korrus ehitati perioodil märts 1996 - märts 1997.
Sauna ehitus september 1997 - 1998. aprill.

Kasutatud kirjandus:
Avaldatud allikad
“Vigala kogudus 1339-1939”

Avaldamata allikad
Loviise Ester - meenutused